ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/12/2560
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
4,140
ปีนี้
32,325
ปีที่แล้ว
37,278
ทั้งหมด
416,959
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21
นายบัวจิน สุยะทา
ประธาน/หัวหน้าคณะทำงานนางธนสินี อ่องเภา
รองประธาน/คณะทำงานนางนพวรรณ แก้วประภา
เหรัญญิก/คณะทำงานนางสายพรรณ มงคลพุทธิภักดิ์
ผู้ช่วยเหรัญญิก/คณะทำงานนางจันทร์สม สอนใจ
คณะทำงานนางแสงเดือน คิดอ่าน
คณะทำงานนางมนธินี สิงหราช
คณะทำงานนางกัณหา คณารีย์
คณะทำงานนางสุจินต์ คนใจดี
คณะทำงานนางลาวัลย์ ไชยา
คณะทำงานนางฐิตินันท์ วงค์สุวรรณ
คณะทำงานนางฟองจันทร์ อ้วนล่ำ
คณะทำงานนางสวย ใจคล่องแคล่ว
คณะทำงานนางเมฆ มูลนินทร์
คณะทำงานนางภุทรมน เปลี่ยววิญญา
เลขานุการ/คณะผู้ช่วยนายปฎิญญา จินดารัตน์
ผู้ช่วยเลขานุการ/คณะทำงาน