ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/12/2560
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
4,140
ปีนี้
32,325
ปีที่แล้ว
37,278
ทั้งหมด
416,959
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256612 กันยายน 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านใหม่เจริญ26 กรกฎาคม 2566
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256614 กรกฎาคม 2566
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า14 มีนาคม 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ด้านหลังเทศบาลตำบลเวียงกาหลง ม.6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bibding)24 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. ซอย 4 (ต่อจากถนนข้างป่าช้า) ม.9 บ้านร่องนอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bibding)24 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(ก่อสร้างถนนคสล.ด้านหลังเทศบาลตำบลเวียงกาหลง ม.6)22 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(ก่อสร้างถนนคสล. ม.9 ซ.4)22 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครุภัณฑ์ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังผลิต 10 ลบ.ม./ชม. หมู่ที่ 1528 มกราคม 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี ม.11)13 มกราคม 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ม.13)13 มกราคม 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(จ้างเหมาบริการออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง)10 มกราคม 2565
ประกาศจ้างเหมาบริการออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 10 มกราคม 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี ม.11)10 มกราคม 2565
ประกาศยกเลิกดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัววี ม.11 โดยวิธีคัดเลือก20 ธันวาคม 2564
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่อเติมห้องน้ำพร้อมห้องเก็บของอาคารสนง.เทศบาลหลังใหม่27 กันยายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหัวฝาย22 กันยายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านใหม่เจริญ21 สิงหาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา่ ซื้อโครงการติดตั้งหอกระจายเสียงข่าวในหมู่บ้าน จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 10 บ้านแม่ห่างเหนือ15 สิงหาคม 2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาเพื่อบริโภคในหมู่บ้าน หมู่ที่14 บ้านใหม่เจริญ11 สิงหาคม 2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิดถนนผ่านหมู่บ้าน เชียงใหม่-เชียงราย 6 จุด หมู่ที่ 9 บ้านร่องนอด11 สิงหาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมฯ บ้านนายทรงเดช เดชวงค์ยา ซอย5 บ้านดง หมู่ที่ 414 กรกฎาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรตเสริมเหล็ก บ้านนายดำเนิน สุบาน13 กรกฎาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ บ้านนายดวงคำ ยอดกันตี13 กรกฎาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย2 บ้านป่าจั่น หมู่ที่727 มิถุนายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย1 บ้านเกาะ หมู่ที่ 827 มิถุนายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กฯ15 มิถุนายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย19 บ้านป่าจั่น 14 มิถุนายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย1 บ้านป่าจั่น 12 มิถุนายน 2566
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงกาหลง ม.6 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย16 มกราคม 2566
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง08 สิงหาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารศพด.เทศบาลตำบลเวียงกาหลง ม.6 25 มกราคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565)30 กันยายน 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 ซ.416 กันยายน 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13 จากบ้านอุ้ยฝิ้น ปันตุ่น ถึงบ้านนายสว่าง วงค์เรือน 16 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายไหล่ทางในหมู่บ้าน ม.4 บ้านดง ต่อจากหน้าบ้านนายอิ่่นคำ กุณธวรรณา ถึง น.ส.นิภาพร ภู่คำ09 กันยายน 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ซ.8 ถึงถนนการเกษตร ตำบลเวียงกาหลง08 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.3 ซอยข้างโรงเรียนตั้งแต่หน้าบ้านนางก๋วน ปัญจมา ถึงป่าชุมชน ต.เวียงกาหลง08 กันยายน 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหลังวัดแม่ห่างใต้ ม.6 ถึง บ้านป่าจั่ั่น ม.702 กันยายน 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม.8 ซ.4(ต่อจากถนนคสล.เดิม)01 กันยายน 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.4 (ต่อจากถนน คสล.เดิม) ม.901 กันยายน 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางระบบท่อประปาหมู่บ้าน ม.1516 สิงหาคม 2565
ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างวางท่อประปาหมู่บ้าน ม.1522 กรกฎาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู มีฝาปิด ม.12 จากบ้านนายชาติสอนใจ ถึงบ้านนายสวาท สุยะหน้อย06 กรกฎาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู มีฝาปิด ม.11 บ้านทุ่งรวงทอง บ้านนายสมาน วังงวค์06 กรกฎาคม 2565
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 256401 ตุลาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 256401 กันยายน 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 256402 สิงหาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 256401 กรกฎาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 256401 มิถุนายน 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 256405 พฤษภาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 256401 เมษายน 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 256401 มีนาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 256401 กุมภาพันธ์ 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 256301 มกราคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 256301 ธันวาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 256302 พฤศจิกายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 256301 ตุลาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 256301 กันยายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 256303 สิงหาคม 2563
1 2 3 4 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1