ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/12/2560
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
4,140
ปีนี้
32,325
ปีที่แล้ว
37,278
ทั้งหมด
416,959
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21

สถานธรรมดอยดวงแก้วสัพพัญญู

         ชาวไทยล้านนามีความตั้งมั่นในบวรพระพุทธศาสนา ทำให้ศาสนาพุทธในภาคเหนือมีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน สาเหตุหนึ่งที่ทำให้ความศรัทธามีมาอย่างต่อเนื่องนั้น เพราะทางภาคเหนือไม่ขาดพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ อันเป็นที่พึ่งทางจิตใจ เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ และเป็นที่เคารพสักการะของชาวล้านนา โดยส่วนมากมักเรียกพระสงฆ์ที่ตนเคารพนับถือนั้นว่า"ครูบา"ซึ่งพระสงฆ์ที่มักถูกเรียกว่าครูบานั้น ต้องเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ครองสมณเพศมาแต่สามเณร มีอายุพรรษาสูง และได้รับการยอมรับเป็นวงกว้างจากศรัทธาสาธุชน แต่ยังมีครูบาท่านหนึ่งที่ได้รับการยอมรับนับถือจากคนทั่วไป ให้ใช้คำนำหน้าว่า"ครูบา" ตั้งแต่ยังเป็นสามเณร แม้แต่ครูบาบุญชุ่ม ญาณสงฺวโร กล่าวถึงท่านไว้ว่า "นี่เณรน้อยรูปนี้ไม่ธรรมดา ท่านผู้นี้อีกหน่อยจะได้เป็นกำลังของพระศาสนา จะได้เป็นที่พึ่งของศรัทธาแน่นอนในอนาคต" ปัจจุบันนี้ท่านได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั่นคือ"ครูบาชัยยาปัถพี ชยฺยรตฺนจิตฺโต" แห่งสถานธรรมดอยดวงแก้วสัพพัญญู ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ตนบุญผู้สืบทอดวิชาเก่าแก่ของล้านนา

          ปัจจุบันสถานธรรมดอยดวงแก้วสัพพัญญู ได้รับการพัฒนาในรูปแบบไทยล้านนา ประกอบด้วยสถานปฏิบัติธรรม พิพิธภัณฑ์พระพิราพพระภรตมุนี ศาลาพระพิราพ ร้านกาแฟดอยดวงแก้ว และอยู่ระหว่างการก่อสร้างพระมหาเจดีย์ดอยดวงแก้วสัพพัญญูที่มีความยิ่งใหญ่และงดงาม

สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่ บริเวณบ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย


 
08 มิถุนายน 2565