ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/12/2560
วันนี้
134
เมื่อวานนี้
144
เดือนนี้
3,884
เดือนที่แล้ว
2,505
ปีนี้
27,207
ปีที่แล้ว
71,211
ทั้งหมด
341,092
ไอพี ของคุณ
3.236.218.88

สถานธรรมดอยดวงแก้วสัพพัญญู จ.เชียงราย

ประวัติโดยสังเขป "ครูบาชัยยาปัถพี ชยฺยรตฺนจิตฺโต" สถานธรรมดอยดวงแก้วสัพพัญญู จ.เชียงราย

ชาวไทยล้านนามีความตั้งมั่นในบวรพระพุทธศาสนา ทำให้ศาสนาพุทธในภาคเหนือมีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน สาเหตุหนึ่งที่ทำให้ความศรัทธามีมาอย่างต่อเนื่องนั้น เพราะทางภาคเหนือไม่ขาดพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ อันเป็นที่พึ่งทางจิตใจ เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ และเป็นที่เคารพสักการะของชาวล้านนา โดยส่วนมากมักเรียกพระสงฆ์ที่ตนเคารพนับถือนั้นว่า"ครูบา"ซึ่งพระสงฆ์ที่มักถูกเรียกว่าครูบานั้น ต้องเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ครองสมณเพศมาแต่สามเณร มีอายุพรรษาสูง และได้รับการยอมรับเป็นวงกว้างจากศรัทธาสาธุชน 

แต่ยังมีครูบาท่านหนึ่งที่ได้รับการยอมรับนับถือจากคนทั่วไป ให้ใช้คำนำหน้าว่า"ครูบา" ตั้งแต่ยังเป็นสามเณร แม้แต่ครูบาบุญชุ่ม ญาณสงฺวโร กล่าวถึงท่านไว้ว่า "นี่เณรน้อยรูปนี้ไม่ธรรมดา ท่านผู้นี้อีกหน่อยจะได้เป็นกำลังของพระศาสนา จะได้เป็นที่พึ่งของศรัทธาแน่นอนในอนาคต" ปัจจุบันนี้ท่านได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั่นคือ"ครูบาชัยยาปัถพี ชยฺยรตฺนจิตฺโต" แห่งสถานธรรมดอยดวงแก้วสัพพัญญู ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ตนบุญผู้สืบทอดวิชาเก่าแก่ของล้านนา 

ท่านแตกฉานอักขระล้านนา (ตั๋วเมือง) เรียนมนต์คาถา สู่การลงอักขระยันต์ต่างๆ ซึ่งครูคนแรกของท่านคือ ตาทวด (อุ๊ยหม่อนสน) ผู้เชี่ยวชาญวิชาทำเทียนมงคลต่างๆ เช่น เทียนเศรษฐีเรือนคำ เทียน ๙ จันทร์ เทียนเมตตาบัลดาลโชค ซึ่งตาทวดของท่านได้รับถ่ายทอดจาก ครูบาหม่อง วัดศรีถ้อย และได้ถ่ายทอดมาถึงครูบาชัยยาปัถพี นอกจากนี้ตาทวดของท่านยังเชี่ยวชาญวิชานะหน้าทองพรหมสามหน้า และวิชามหาเสน่ห์เมตตามหานิยม 

นอกจากการเรียนสรรพวิชาต่างๆ ครูบาชัยยาปัถพียังมีความสนใจในด้านวิปัสสนากรรมฐาน โดยท่านได้ฝากตัวเป็นศิษย์หลวงปู่ครูบาอินตา วัดวังทอง ซึ่งนอกจากศึกษากรรมฐานแล้วนั้นยังได้คาถาอาคมต่างๆ เพิ่มเติมอีกด้วย ครูบาชัยยาปัถพีใส่ใจในการฝึกสมาธิให้แก่กล้า จนสามารถบำเพ็ญภาวนาครั้งหนึ่งได้เป็นเวลานาน การอยู่นิโรธกรรมเป็นที่นิยมของพระสงฆ์ทางภาคเหนือที่สนใจในการปฏิบัติกรรมฐาน ครูบาชัยยาปัถพีก็ใช้วิธีการปฏิบัติแบบนี้เช่นกัน โดยอยู่นิโรธกรรมครั้งละประมาณ 7 วัน ซึ่งท่านใช้วิธีปฏิบัติแบบนี้มาตั้งแต่เป็นสามเณร จนกระทั่วบวชเป็นพระ ซึ่งในแต่ละครั้งท่านมีความก้าวหน้าในทางกรรมฐาน และได้พบกับเรื่องอัศจรรย์ต่างๆมากมาย 

มีอยู่ครั้งหนึ่งครูบาชัยยาปัถพีนิมิตเห็นเทวดาซึ่งมีรูปงามกว่ามนุษย์ทั่วไป ได้นิมนต์ท่านเพื่อมอบยันต์อันศักดิ์สิทธิ์ โดยเทวดาองค์นั้นก็ได้ประสิทธิ์วิชาให้ซึ่งก็คือ วิชา "ยันต์พญานกยูงทอง" อันเป็นยันต์ประจำตัวของครูบาชัยยาปัถพี ที่นำมาใช้โปรดญาติโยมทั้งหลายที่ขาดที่พึ่ง ได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจต่าง ด้วยความรู้ทางวิชาอาคมต่างๆ ที่ได้ร่ำเรียนมา ประกอบกับการมีสมาธิที่แน่วแน่ตั้งมั่นทำให้ผู้ที่เคารพศรัทธาทั้งหลายนั้น ผ่านพ้นวิกฤติไปได้อย่างอัศจรรย์ใจ 

ไม่ว่าจะเป็นการทำเทียนมงคลต่างๆที่มีผู้ไปใช้แล้วเห็นผล การทำวัตถุมงคล ตะกรุตเครื่องราง ก็มีประสบการณ์มากมายเป็นที่กล่าวขาน และที่จะไม่กล่าวถึงไม่ได้เลยนั้นก็คือ ยันต์นกยูงทองที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของครูบาชัยยาปัถพี ท่านใช้ยันต์นี้ทั้งเจิมบ้าน บริษัท ห้างร้าน เจิมรถ และเป็นยันต์ในวัตถุมงคลต่างๆ ซึ่งเกิดศิริมงคลแก่ผู้บูชาทั้งหลาย ให้เจริญรุ่งเรือง ร่ำรวยเงินทองเป็นเสน่ห์เมตตามหานิยม และเเคล้วคลาดปลอดภัย


 
22 เมษายน 2562