ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/12/2560
วันนี้
49
เมื่อวานนี้
149
เดือนนี้
3,991
เดือนที่แล้ว
4,585
ปีนี้
32,176
ปีที่แล้ว
37,278
ทั้งหมด
416,810
ไอพี ของคุณ
34.204.181.91

E-sevices

-:- นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของจังหวัดเชียงราย 
-:- ประชาสัมพันธ์ "อนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น"  
-:- ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2566 
-:- ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียน คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ ขอรับความช่วยเหลือของประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลเวียงกาหลง 
-:- เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2563 
-:- เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 
-:- การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี2566 
-:- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-:- ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเวียงกาหลง เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 ประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "อำเภอสะอาด"
โครงการกีฬาฟุตบอล เวียงกาหลงคัพ ประจำปี2566
โครงการรักปลอดภัยคนรุ่นใหม่ใส่ใจเรื่องเพศ Safe sex for new gen ประจำปีงบประมาณ 2566
กิจกรรมและทำข้อตกลงMOU วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก World Rabies day 2023
โครงการ "โรงเรียนผู้สูงอายุ" เทศบาลตำบลเวียงกาหลง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 4
โครงการ "โรงเรียนผู้สูงอายุ" เทศบาลตำบลเวียงกาหลง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านใหม่เจริญ 
-:- เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ด้านหลังเทศบาลตำบลเวียงกาหลง ม.6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bibding) 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. ซอย 4 (ต่อจากถนนข้างป่าช้า) ม.9 บ้านร่องนอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bibding) 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(ก่อสร้างถนนคสล.ด้านหลังเทศบาลตำบลเวียงกาหลง ม.6) 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(ก่อสร้างถนนคสล. ม.9 ซ.4) 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครุภัณฑ์ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังผลิต 10 ลบ.ม./ชม. หมู่ที่ 15 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่อเติมห้องน้ำพร้อมห้องเก็บของอาคารสนง.เทศบาลหลังใหม่ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหัวฝาย 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านใหม่เจริญ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา่ ซื้อโครงการติดตั้งหอกระจายเสียงข่าวในหมู่บ้าน จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 10 บ้านแม่ห่างเหนือ 
-:- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาเพื่อบริโภคในหมู่บ้าน หมู่ที่14 บ้านใหม่เจริญ 
-:- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิดถนนผ่านหมู่บ้าน เชียงใหม่-เชียงราย 6 จุด หมู่ที่ 9 บ้านร่องนอด 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมฯ บ้านนายทรงเดช เดชวงค์ยา ซอย5 บ้านดง หมู่ที่ 4 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรตเสริมเหล็ก บ้านนายดำเนิน สุบาน 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ บ้านนายดวงคำ ยอดกันตี 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารศพด.เทศบาลตำบลเวียงกาหลง ม.6  
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 ซ.4 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13 จากบ้านอุ้ยฝิ้น ปันตุ่น ถึงบ้านนายสว่าง วงค์เรือน  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายไหล่ทางในหมู่บ้าน ม.4 บ้านดง ต่อจากหน้าบ้านนายอิ่่นคำ กุณธวรรณา ถึง น.ส.นิภาพร ภู่คำ 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ซ.8 ถึงถนนการเกษตร ตำบลเวียงกาหลง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.3 ซอยข้างโรงเรียนตั้งแต่หน้าบ้านนางก๋วน ปัญจมา ถึงป่าชุมชน ต.เวียงกาหลง 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหลังวัดแม่ห่างใต้ ม.6 ถึง บ้านป่าจั่ั่น ม.7 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 ถนนสายสุขภาพ
ลานพระยอดขุนพล
ผาสามเส้า
วัดพระธาตุดอยกู่เบี้ย
สถานธรรมดอยดวงแก้วสัพพัญญู
วัดพระยอดขุนพลเวียงกาหลงเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง
ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน
ชากาขาว
ชาตรามือ
การเพาะเห็ด
ข้าวไรซ์เบอร์รี่Beanz n Brewz
บ้านตาอ้วนคาเฟ่ (Baan Ta Cafe)
หอมด่วน คอฟฟี่ คาเฟ่ (Homduan Coffee Cafe)
เลิฟสปูน คอฟฟี่เฮ้าส์ (Lovespoon Coffee House)
เถียงนากาแฟ
ร้านกาแฟดอยดวงแก้ว (Doi duangkaew Cafe)
การบริการนวดแผนโบราณโดยคนพิการ
บ้านตาอ้วนรีสอร์ท (Baan Ta Auan Resort)
อานนท์รีสอร์ทภาพบรรยากาศผู้ใหญ่ใจดีมอบมื้อแสนอร่อยให้แก่เด็ก ๆ
ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีภัยจากแผ่นดินไหว
ภาพบรรยากาศ กิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
การประชุมผู้ปกครอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1
ภาพบรรยากาศ เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมโครงการวันวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงกาหลง


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์สถิติอุบัติเหตุร้องเรียนการทุจริตกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงรายระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ