ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
สายตรงนายก

ภารกิจท่านนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

คู่มือประชาชน

facebook เทศบาลตำบลเวียงกาหลง

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/12/2560
วันนี้
300
เมื่อวานนี้
325
เดือนนี้
6,502
เดือนที่แล้ว
9,222
ปีนี้
32,270
ปีที่แล้ว
1,622
ทั้งหมด
33,892
ไอพี ของคุณ
54.156.37.174

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ม.1521 มีนาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ม.1512 มีนาคม 2561
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ม.1512 มีนาคม 2561
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ ม. 4 08 มีนาคม 2561
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi06 มีนาคม 2561
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ม.1506 มีนาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ ม. 4 26 กุมภาพันธ์ 2561
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ ม.426 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝาปิด ม.1126 กุมภาพันธ์ 2561
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝาปิด ม.1126 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝาปิด ม.1326 กุมภาพันธ์ 2561
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝาปิด ม.1326 กุมภาพันธ์ 2561
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ ม. 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi20 กุมภาพันธ์ 2561
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล ม.11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi20 กุมภาพันธ์ 2561
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล ม.13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b320 กุมภาพันธ์ 2561
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่ แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 1502 มีนาคม 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 1502 มีนาคม 2561
รายละเอียดการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 15 (1)02 มีนาคม 2561
รายละเอียดการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 15 (2)02 มีนาคม 2561
รายละเอียดการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านดง 15 กุมภาพันธ์ 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านดง 15 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านดง 15 กุมภาพันธ์ 2561
รายละเอียดการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที1115 กุมภาพันธ์ 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1115 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1115 กุมภาพันธ์ 2561
รายละเอียดการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 15 กุมภาพันธ์ 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1315 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ 1315 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่ แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 1526 มกราคม 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 1526 มกราคม 2561
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ม.1109 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ม.1309 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.12 บ้านหัวฝายพัฒนา12 มกราคม 2561
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 256105 มีนาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 256105 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคาม 256111 มกราคม 2561
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1