ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
สายตรงนายก

ภารกิจท่านนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

กระทรวงยุติธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

คู่มือประชาชน

facebook เทศบาลตำบลเวียงกาหลง

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/12/2560
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
189
เดือนนี้
7,555
เดือนที่แล้ว
12,325
ปีนี้
51,786
ปีที่แล้ว
135,091
ทั้งหมด
294,460
ไอพี ของคุณ
34.204.176.125นางสาวกฤษฎาพร ธิคำ
ประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนายสิทธิพงษ์ เสมยอด
รองประธานนางสาวณัฐลิณีย์ สิงห์ทอง
รองประธานเด็กหญิงมนัสนันท์ มุงเมือง
คณะบริหารฝ่ายวิชาการเด็กหญิงวรัญญา ดวงคำ
คณะบริหารฝ่ายเหรัญญิกเด็กหญิงมาเรียม สังวาล
คณะบริหารฝ่ายปฏิคมเด็กชายธัชชัย ชัยกันทะ
คณะบริหารฝ่ายประชาสัมพันธ์เด็กหญิงสุชานุช ดอกพิกุล
เลขานุการคณะบริหารเด็กหญิงสุภัทรา แก้วคำแดง
คณะบริหารเด็กหญิงกานต์รวี ยอดกันตี
คณะบริหารเด็กหญิงยุ่นอ่อง ลุงอู
คณะบริหารเด็กหญิงกัญญารัตน์ จำปา
คณะบริหารเด็กหญิงมณฑกาล คิดงาม
คณะบริหารเด็กชายภูริเขต นาแพร่
คณะบริหารเด็กหยิงนริศรา พิพักร์
คณะบริหารเด็กชายณัฐพล แก้วคำมี
คณะบริหารนายเธียรนัย ดวงแก้วเรือน
คณะบริหารนางสาวอักษรภัคร บุญศรี
คณะบริหาร