ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/12/2560
วันนี้
46
เมื่อวานนี้
82
เดือนนี้
557
เดือนที่แล้ว
3,015
ปีนี้
11,647
ปีที่แล้ว
71,211
ทั้งหมด
325,532
ไอพี ของคุณ
3.236.214.19
นางสาวกฤษฎาพร ธิคำ
ประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนายสิทธิพงษ์ เสมยอด
รองประธานนางสาวณัฐลิณีย์ สิงห์ทอง
รองประธานเด็กหญิงมนัสนันท์ มุงเมือง
คณะบริหารฝ่ายวิชาการเด็กหญิงวรัญญา ดวงคำ
คณะบริหารฝ่ายเหรัญญิกเด็กหญิงมาเรียม สังวาล
คณะบริหารฝ่ายปฏิคมเด็กชายธัชชัย ชัยกันทะ
คณะบริหารฝ่ายประชาสัมพันธ์เด็กหญิงสุชานุช ดอกพิกุล
เลขานุการคณะบริหารเด็กหญิงสุภัทรา แก้วคำแดง
คณะบริหารเด็กหญิงกานต์รวี ยอดกันตี
คณะบริหารเด็กหญิงยุ่นอ่อง ลุงอู
คณะบริหารเด็กหญิงกัญญารัตน์ จำปา
คณะบริหารเด็กหญิงมณฑกาล คิดงาม
คณะบริหารเด็กชายภูริเขต นาแพร่
คณะบริหารเด็กหยิงนริศรา พิพักร์
คณะบริหารเด็กชายณัฐพล แก้วคำมี
คณะบริหารนายเธียรนัย ดวงแก้วเรือน
คณะบริหารนางสาวอักษรภัคร บุญศรี
คณะบริหาร