ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/12/2560
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
85
เดือนนี้
871
เดือนที่แล้ว
3,280
ปีนี้
19,029
ปีที่แล้ว
33,471
ทั้งหมด
366,385
ไอพี ของคุณ
18.208.126.232
เด็กชายธีรภัทร สุยะ
ประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเด็กชายพงษ์พาณิช สารตัน
รองประธานเด็กหญิงจิรพรรณ สุยะฟู
รองประธานนางสาวภัชชญา ชัยลังกา
คณะบริหารฝ่ายเหรัญญิกเด็กหญิงมนัสนันท์ มุงเมือง
คณะบริหารฝ่ายวิชาการเด็กหญิงชลชนก ยามรักษ์
คณะบริหารฝ่ายปฏิคมนางสาวกัญญาภัทร เมืองแสน
คณะบริหารฝ่ายประชาสัมพันธ์เด็กหญิงธนาภรณ์ เปนุจา
เลขานุการคณะบริหารเด็กหญิงเบญญาภา วงค์ธิมา
คณะบริหารเด็กหญิงภัทรวดี สุนทรชื่น
คณะบริหารเด็กชายปวริศ เชาว์ไวน์
คณะบริหารเด็กชายภานุวัฒน์ สุวรรณเพ็ช
คณะบริหารเด็กหญิงสรินยา สายน้อย
คณะบริหารนายถิรวัฒน์ ธาตุอินจันทร์
คณะบริหารเด็กชายชนาธิป มั่นขันธ์
คณะบริหารเด็กชายวชิรวิทย์ ดวงสุข
คณะบริหารเด็กหญิงกุลกานดา คุณเพียร
คณะบริหารเด็กหญิงสกาวเดือน ฟองสุภา
คณะบริหารเด็กหญิงกัญญาณัฐ ลอยเมฆ
คณะบริหาร