ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
สายตรงนายก

ภารกิจท่านนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

คู่มือประชาชน

facebook เทศบาลตำบลเวียงกาหลง

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/12/2560
วันนี้
22
เมื่อวานนี้
405
เดือนนี้
5,526
เดือนที่แล้ว
9,189
ปีนี้
50,296
ปีที่แล้ว
105,961
ทั้งหมด
157,879
ไอพี ของคุณ
34.229.151.87นางสาวกฤษฎาพร ธิคำ
ประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนายสิทธิพงษ์ เสมยอด
รองประธานนางสาวณัฐลิณีย์ สิงห์ทอง
รองประธานเด็กหญิงมนัสนันท์ มุงเมือง
คณะบริหารฝ่ายวิชาการเด็กหญิงวรัญญา ดวงคำ
คณะบริหารฝ่ายเหรัญญิกเด็กหญิงมาเรียม สังวาล
คณะบริหารฝ่ายปฏิคมเด็กชายธัชชัย ชัยกันทะ
คณะบริหารฝ่ายประชาสัมพันธ์เด็กหญิงสุชานุช ดอกพิกุล
เลขานุการคณะบริหารเด็กหญิงสุภัทรา แก้วคำแดง
คณะบริหารเด็กหญิงกานต์รวี ยอดกันตี
คณะบริหารเด็กหญิงยุ่นอ่อง ลุงอู
คณะบริหารเด็กหญิงกัญญารัตน์ จำปา
คณะบริหารเด็กหญิงมณฑกาล คิดงาม
คณะบริหารเด็กชายภูริเขต นาแพร่
คณะบริหารเด็กหยิงนริศรา พิพักร์
คณะบริหารเด็กชายณัฐพล แก้วคำมี
คณะบริหารนายเธียรนัย ดวงแก้วเรือน
คณะบริหารนางสาวอักษรภัคร บุญศรี
คณะบริหาร