ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/12/2560
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
85
เดือนนี้
871
เดือนที่แล้ว
3,280
ปีนี้
19,029
ปีที่แล้ว
33,471
ทั้งหมด
366,385
ไอพี ของคุณ
18.208.126.232

1
ประกาศประชาสัมพันธ์การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื้อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2565,เทศบาลตำบลเวียงกาหลง,wiangkalong.go.th

ประกาศประชาสัมพันธ์การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื้อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2565

12 กรกฎาคม 2565

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงกาหลง  เรือง ขอรับเงินคืนค่าเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลเวียงกาหลง,wiangkalong.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงกาหลง เรือง ขอรับเงินคืนค่าเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2565

07 กรกฎาคม 2565

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงกาหลง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลเวียงกาหลง,wiangkalong.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงกาหลง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2565

24 มิถุนายน 2565

ประกาศรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,เทศบาลตำบลเวียงกาหลง,wiangkalong.go.th

ประกาศรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

12 เมษายน 2565

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565 ,เทศบาลตำบลเวียงกาหลง,wiangkalong.go.th

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565 ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับและจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่หรือใช้เพื่อการใดๆ ทั้งสิ้น เทศบาลตำบลเวียงกาหลง จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถาม (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) ในระบบ ITAS เพื่อนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ตามลิ้งค์หรือ QR CODE นี้ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ร่วมตอบแบบสอบถาม ดังกล่าว https://itas.nacc.go.th/go/eit/q6curf

21 มีนาคม 2565

บริการฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยง,เทศบาลตำบลเวียงกาหลง,wiangkalong.go.th

แจ้งขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง

10 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของงที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลเวียงกาหลง,wiangkalong.go.th

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของงที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2565

28 มกราคม 2565

ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและส่ิงปลูกสร้าง ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลเวียงกาหลง,wiangkalong.go.th

ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและส่ิงปลูกสร้าง ประจำปี 2565

14 มกราคม 2565

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง  และภาษีป้าย  ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลเวียงกาหลง,wiangkalong.go.th
21 ธันวาคม 2564

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(ภ.ด.ส.3),เทศบาลตำบลเวียงกาหลง,wiangkalong.go.th

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(ภ.ด.ส.3)

30 พฤศจิกายน 2564

ประกาศประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลเวียงกาหลง,wiangkalong.go.th

ประกาศประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

03 พฤศจิกายน 2564

ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลเวียงกาหลง,wiangkalong.go.th

ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

04 ตุลาคม 2564

เทศบาลตำบลเวียงกาหลง ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์,เทศบาลตำบลเวียงกาหลง,wiangkalong.go.th

เทศบาลตำบลเวียงกาหลง ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พบเห็นเบาะแสการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์ โปรดแจ้ง 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

21 กันยายน 2564

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลเวียงกาหลง,wiangkalong.go.th

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2564

20 พฤษภาคม 2564

รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563,เทศบาลตำบลเวียงกาหลง,wiangkalong.go.th

รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

28 เมษายน 2564

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (41 รายการ)