ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/12/2560
วันนี้
48
เมื่อวานนี้
82
เดือนนี้
557
เดือนที่แล้ว
3,015
ปีนี้
11,647
ปีที่แล้ว
71,211
ทั้งหมด
325,532
ไอพี ของคุณ
3.236.214.19

รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563,เทศบาลตำบลเวียงกาหลง,wiangkalong.go.th

รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

28 เมษายน 2564

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลเวียงกาหลง,wiangkalong.go.th

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.2564 ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับและจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่หรือใช้เพื่อการใดๆ ทั้งสิ้น เทศบาลตำบลเวียงกาหลง จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถาม (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) ในระบบ ITAS เพื่อนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ตามลิ้งค์หรือ QR CODE นี้ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ร่วมตอบแบบสอบถาม ดังกล่าวhttps://itas.nacc.go.th/go/eit/q6curf

22 เมษายน 2564

ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลเวียงกาหลง,wiangkalong.go.th
28 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลเวียงกาหลง,wiangkalong.go.th
27 มกราคม 2564

กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย  พ.ศ. 2563,เทศบาลตำบลเวียงกาหลง,wiangkalong.go.th

กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563

23 ธันวาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง  และภาษีป้าย  ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลเวียงกาหลง,wiangkalong.go.th

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564

22 ธันวาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงกาหลง เรื่องบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้างตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,เทศบาลตำบลเวียงกาหลง,wiangkalong.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงกาหลง เรื่องบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้างตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ภ.ด.ส.3)

23 พฤศจิกายน 2563

ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563,เทศบาลตำบลเวียงกาหลง,wiangkalong.go.th

ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

01 กันยายน 2563

ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,เทศบาลตำบลเวียงกาหลง,wiangkalong.go.th

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับและจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่หรือใช้เพื่อการใดๆ ทั้งสิ้น เทศบาลตำบลเวียงกาหลง จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถาม (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) ในระบบ ITAS เพื่อนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ตามลิ้งค์หรือ QR CODE นี้
จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ร่วมตอบแบบสอบถาม ดังกล่าว https://itas.nacc.go.th/go/eit/q6curf

01 กรกฎาคม 2563

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี และจดหมายข่าวประจำปี พ.ศ. 2563,เทศบาลตำบลเวียงกาหลง,wiangkalong.go.th
16 มกราคม 2563

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562,เทศบาลตำบลเวียงกาหลง,wiangkalong.go.th
16 มกราคม 2563

ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน จังหวัดเชียงราย,เทศบาลตำบลเวียงกาหลง,wiangkalong.go.th
02 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ,เทศบาลตำบลเวียงกาหลง,wiangkalong.go.th
07 มิถุนายน 2562

เชิญชวนประชาชน นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานที่มาขอรับบริการของหน่วยงานในปี พ.ศ.2562,เทศบาลตำบลเวียงกาหลง,wiangkalong.go.th

เทศบาลตำบลเวียงกาหลงขอเชิญชวนประชาชน นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานที่มาขอรับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานในปี พ.ศ.2562 ร่วมทำแบบประเมินตาม
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐตามโครงการกำกับติดตาม และพัฒนามาตรฐานเครื่องมือการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ตามลิ้งค์
https://itas.nacc.go.th/go/eit/q6curf?fbclid=IwAR0R0DdaGNRAInc_CaqHIew0po8-n0z27KPVxrtdbYHT2miFddgzHBV_af8

04 มิถุนายน 2562

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่  ประจำปี พ.ศ. 2562,เทศบาลตำบลเวียงกาหลง,wiangkalong.go.th

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2562  ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์  2562 ถึง 13 มีนาคม  2562

08 กุมภาพันธ์ 2562

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (23 รายการ)