ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/12/2560
วันนี้
144
เมื่อวานนี้
144
เดือนนี้
3,884
เดือนที่แล้ว
2,505
ปีนี้
27,207
ปีที่แล้ว
71,211
ทั้งหมด
341,092
ไอพี ของคุณ
3.236.218.88

ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลเวียงกาหลง,wiangkalong.go.th

ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

04 ตุลาคม 2564

เทศบาลตำบลเวียงกาหลง ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์,เทศบาลตำบลเวียงกาหลง,wiangkalong.go.th

เทศบาลตำบลเวียงกาหลง ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พบเห็นเบาะแสการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์ โปรดแจ้ง 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

21 กันยายน 2564

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลเวียงกาหลง,wiangkalong.go.th

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2564

20 พฤษภาคม 2564

รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563,เทศบาลตำบลเวียงกาหลง,wiangkalong.go.th

รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

28 เมษายน 2564

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลเวียงกาหลง,wiangkalong.go.th

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.2564 ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับและจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่หรือใช้เพื่อการใดๆ ทั้งสิ้น เทศบาลตำบลเวียงกาหลง จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถาม (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) ในระบบ ITAS เพื่อนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ตามลิ้งค์หรือ QR CODE นี้ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ร่วมตอบแบบสอบถาม ดังกล่าวhttps://itas.nacc.go.th/go/eit/q6curf

22 เมษายน 2564

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของงที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2564,เทศบาลตำบลเวียงกาหลง,wiangkalong.go.th

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของงที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2564

02 มีนาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลเวียงกาหลง,wiangkalong.go.th
28 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลเวียงกาหลง,wiangkalong.go.th
27 มกราคม 2564

กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย  พ.ศ. 2563,เทศบาลตำบลเวียงกาหลง,wiangkalong.go.th

กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563

23 ธันวาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง  และภาษีป้าย  ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลเวียงกาหลง,wiangkalong.go.th

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564

22 ธันวาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงกาหลง เรื่องบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้างตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,เทศบาลตำบลเวียงกาหลง,wiangkalong.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงกาหลง เรื่องบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้างตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ภ.ด.ส.3)

23 พฤศจิกายน 2563

ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563,เทศบาลตำบลเวียงกาหลง,wiangkalong.go.th

ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

01 กันยายน 2563

ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,เทศบาลตำบลเวียงกาหลง,wiangkalong.go.th

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับและจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่หรือใช้เพื่อการใดๆ ทั้งสิ้น เทศบาลตำบลเวียงกาหลง จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถาม (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) ในระบบ ITAS เพื่อนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ตามลิ้งค์หรือ QR CODE นี้
จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ร่วมตอบแบบสอบถาม ดังกล่าว https://itas.nacc.go.th/go/eit/q6curf

01 กรกฎาคม 2563

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของงที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2563,เทศบาลตำบลเวียงกาหลง,wiangkalong.go.th

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของงที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2563

25 พฤษภาคม 2563

ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและส่ิงปลูกสร้าง ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลเวียงกาหลง,wiangkalong.go.th

ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและส่ิงปลูกสร้าง ประจำปี 2563

25 พฤษภาคม 2563

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (30 รายการ)