ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/12/2560
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
85
เดือนนี้
871
เดือนที่แล้ว
3,280
ปีนี้
19,029
ปีที่แล้ว
33,471
ทั้งหมด
366,385
ไอพี ของคุณ
18.208.126.232

เครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง

                       ในอดีตเมืองเวียงกาหลงเป็นแหล่งผลิตเครื่องเคลือบดินเผาโบราณที่ใหญ่ที่สุดและรุ่งเรืองที่สุดของล้านนา มีการส่งไปขายต่างประเทศ ต่อมาเมืองเวียงกาหลงได้ล่มสลายไป ทำให้การผลิตได้หายไป
ปัจจุบันชุมชนเวียงกาหลง เป็นกลุ่มผู้คนที่อพยพเข้ามาอยู่บริเวณนี้ เมื่อราว ๒๐๐ ปีที่ผ่านมา ซึ่งหมดยุคสมัย ที่รุ่งเรืองของเวียงกาหลง เหลือเพียงแต่ซากและเศษชิ้นส่วนเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลงโบราณที่พบเห็นได้ทั่วไปในเวียงกาหลง จนกระทั่งเมื่อเริ่มมีความต้องการโบราณวัตถุ ชาวบ้านเวียงกาหลงจึงพากันขุดซากเตาโบราณ และนำเครื่องเคลือบดินเผาที่ทั้งสมบูรณ์ในเตาและเศษซากชิ้นส่วนไปขายกันอย่างเป็นล่ำเป็นสัน
สล่าทัน ธิจิตตัง ประธานกลุ่มเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง ตำบลเวียงกาหลง ซึ่งเป็นลูกหลานชาวนามาแต่กำเนิด แต่ได้เล็งเห็นถึงร่องรอยอารยธรรมอันเก่าแก่ของชุมชน จึงได้ศึกษาประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของเวียงกาหลงและเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง ได้ทดลองผลิตเครื่องเคลือบโดยใช้วัตถุดิบที่หาได้ในพื้นที่จนกระทั่งสล่าทัน มีประสบการณ์ด้านการผลิตเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลงมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๖ จนได้รับการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ ๔ ดาว เมื่อ ปี ๒๕๔๖

                       สล่าทันได้ศึกษาค้นคว้าถึงกรรมวิธีที่จะผลิตเครื่องเคลือบให้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับเครื่องดั้งเดิม เช่น การผลิตด้านอนุรักษ์ การผลิตด้านศิลปะร่วมสมัย การผลิตงานนูนต่ำและลอยตัว เครื่องเคลือบเวียงกาหลงของสล่าทัน จึงมีความประณีตในทุกชิ้นงาน ไม่ใช้วัตถุดิบที่เป็นสารเคมี และใช้วัตถุดิบในพื้นที่ทั้งหมด ตั้งแต่ดิน สี และน้ำเคลือบ สล่าทันมีเทคนิคการเผาที่ทำให้สามารถผลิตเครื่องเคลือบที่บาง มีน้ำหนักเบาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องเคลือบเวียงกาหลง และมีลวดลายมากกว่า ๕๐ ลาย เป็นที่นิยมนำไปเป็นของตกแต่ง เหมือนวัตถุโบราณ ในกลุ่มลูกค้าที่เป็นคหบดีชาวต่างชาติที่ชอบสะสมของโบราณ
                       

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 

กลุ่มเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง (นายทัน  ธิจิตตัง)

ที่อยู่ 97 หมู่ 3 ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ๐๘๙ - ๘๓๘๕๘๗๔

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนงานเครื่องปั้นเครื่องเคลือบเวียงกาหลง จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่ 81/1 หมู่ 6 ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 089 – 9972792


 
08 มิถุนายน 2565