ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/12/2560
วันนี้
134
เมื่อวานนี้
144
เดือนนี้
3,884
เดือนที่แล้ว
2,505
ปีนี้
27,207
ปีที่แล้ว
71,211
ทั้งหมด
341,092
ไอพี ของคุณ
3.236.218.88

เครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง

เครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

 

ประวัติความเป็นมา

 

ในอดีต เมืองเวียงกาหลงเป็นแหล่งผลิตเครื่องเคลือบดินเผาโบราณที่ใหญ่ที่สุดและรุ่งเรืองที่สุดของล้านนา มีการส่งไปขายต่างประเทศ ต่อมาเมืองเวียงกาหลงได้ล่มสลายด้วยภัยธรรมชาติทำให้การผลิตได้หายไป กลายเป็นเมืองร้างมาหลายปี
ปัจจุบันชุมชนเวียงกาหลง เป็นกลุ่มผู้คนที่อพยพเข้ามาอยู่บริเวณนี้ เมื่อราว ๒๐๐ ปีที่ผ่านมา ซึ่งหมดยุคสมัยที่รุ่งเรืองของเวียงกาหลง เหลือเพียงแต่ซากและเศษชิ้นส่วนเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลงโบราณที่พบเห็นได้ทั่วไปในเวียงกาหลง จนกระทั่งเมื่อเริ่มมีความต้องการโบราณวัตถุ ชาวบ้านเวียงกาหลงจึงพากันขุดซากเตาโบราณ และนำเครื่องเคลือบดินเผาที่ทั้งสมบูรณ์ในเตาและเศษซากชิ้นส่วนไปขายกันอย่างเป็นล่ำเป็นสัน
สล่าทัน ธิจิตตัง ประธานกลุ่มเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง ตำบลเวียงกาหลง ซึ่งเป็นลูกหลานชาวนามาแต่กำเนิด แต่ได้เล็งเห็นถึงร่องรอยอารยธรรมอันเก่าแก่ของชุมชน จึงได้ศึกษาประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของเวียงกาหลงและเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง ได้ทดลองผลิตเครื่องเคลือบโดยใช้วัตถุดิบที่หาได้ในพื้นที่จนกระทั่งสล่าทัน มีประสบการณ์ด้านการผลิตเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลงมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๖ จนได้รับการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ ๔ ดาว เมื่อ ปี ๒๕๔๖ สล่าทันได้ศึกษาค้นคว้าถึงกรรมวิธีที่จะผลิตเครื่องเคลือบให้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับเครื่องดั้งเดิม เช่น การผลิตด้านอนุรักษ์ การผลิตด้านศิลปะร่วมสมัย การผลิตงานนูนต่ำและลอยตัว เครื่องเคลือบเวียงกาหลงของสล่าทันจึงมีความประณีตในทุกชิ้นงาน ไม่ใช้วัตถุดิบที่เป็นสารเคมี และใช้วัตถุดิบในพื้นที่ทั้งหมด ตั้งแต่ดิน สี และน้ำเคลือบ สล่าทันมีเทคนิคการเผาที่ทำให้สามารถผลิตเครื่องเคลือบที่บาง มีน้ำหนักเบาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องเคลือบเวียงกาหลง และมีลวดลายมากกว่า ๕๐ ลาย เป็นที่นิยมนำไปเป็นของตกแต่ง เหมือนวัตถุโบราณ ในกลุ่มลูกค้าที่เป็นคหบดีชาวต่างชาติที่ชอบสะสมของโบราณ
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง แบ่งได้เป็น ๓ ประเภท คือ 
๑.แบบช่างหลวง เครื่องเคลือบจำลองของโบราณ ๒. แบบช่างราษฎร์ ๓.งานศิลปะร่วมสมัย คือ งานร่วมสมัยที่มีการปรับเปลี่ยนรูปทรงและสีสันแต่ยังคงเน้นลวดลายโบราณ และงานปั้นลอยตัวรูปสัตว์ในวรรณคดีต่าง ๆ ในด้านการตลาด ลูกค้านอกจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายังสถานที่เองส่วนหนึ่งแล้ว ยังมีกลุ่มลูกค้าที่รับทราบจากหน่วยงานราชการและจากการออกงานแสดงสินค้าในภายประเทศ

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

 

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

 

กลุ่มเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง

ที่อยู่ 97 3 - ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย -

 ๐๘๙-๘๓๘๕๘๗๔

 

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

 

นายทัน ธิจิตตัง

ที่อยู่ 97 3 - ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย -

 ๐๘๙-๘๓๘๕๘๗๔

 

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

๑. สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์หลัก คือ ที่ทำการกลุ่มฯ บ้านทุ่งม่าน หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียง
กาหลง อำเภอเวียงป่าเป้ข้ามจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นตั้งแต่แหล่งผลิตสินค้า ศูนย์กลางข้อมูล แหล่งเรียนรู้ และแหล่งจำหน่าย โดยใช้ช่องทางนี้เน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวบริเวณเวียงกาหลงเป็นหลัก
๒. การออกงานแสดงสินค้าวัฒนธรรมภายในประเทศ
๓. ห้างสรรพสินค้าสยามพาราก้อน กรุงเทพมหานคร
๔. เว็บไซต์ที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเวียงกาหลง ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบเวียงกาหลง


 
06 มิถุนายน 2561