ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
สายตรงนายก

ภารกิจท่านนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

คู่มือประชาชน

facebook เทศบาลตำบลเวียงกาหลง

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/12/2560
วันนี้
122
เมื่อวานนี้
235
เดือนนี้
5,741
เดือนที่แล้ว
9,939
ปีนี้
95,133
ปีที่แล้ว
1,622
ทั้งหมด
96,755
ไอพี ของคุณ
54.226.209.201


อำนาจหน้าที่ สำนักปลัด


  นายวิรวัฒน์ บัวติ๊บ
  หัวหน้าสำนักปลัด
  • ฝ่ายอำนวยการ


   นายกฤษฎากรณ์ ปวงคำไหล
   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


   นายณัฐดนัย ลาภใหญ่
   นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


   นางนัธธิดา ศรีธิราช
   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


   นางนภาภรณ์ ดวงบาล
   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


   นายอภิสิทธิ์ ชัยมูล
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


   นายชวพล ธิคำ
   คนงานทั่วไป
   • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


    นางจันทร์ฉาย ยามี
    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


    นางสาวณิชากร เทพอินทร์
    นิติกรชำนาญการ


    นางสายใจ ยะท่าตุ้ม
    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


    นายพีระพงศ์ พุทธวงค์
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


    นางเสาวภา โสลา
    คนงานทั่วไป


    นายดวงดี เรือนสม
    คนงานทั่วไป


    นางสิริวิมล นิธิชูปรีดา
    คนงานทั่วไป
    • ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ


     ว่าง
     หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ


     พ.จ.ท.อนุสรณ์จันต๊ะเทพ
     จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน


     นายปรีชา ยิ่งชนะ
     พนักงานขับรถยนต์


     นายเพียร นิลชัย
     พนักงานขับรถยนต์


     นายสายหยุด ขันโท
     พนักงานดับเพลิง


     นายศตวรรษ เชื้อเขียว
     คนงานทั่วไป


     นายฤทัย จิเหิบ
     คนงานทั่วไป


     นายดนุสรณ์ พิพักร์
     คนงานทั่วไป


     นายณรงค์ อวดดี
     คนงานทั่วไป


     นายณรงค์ อวดดี
     พนักงานจ้างเหมาบริการ

    อำนาจหน้าที่ สำนักปลัด