ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/12/2560
วันนี้
61
เมื่อวานนี้
70
เดือนนี้
618
เดือนที่แล้ว
1,626
ปีนี้
54,553
ปีที่แล้ว
135,091
ทั้งหมด
297,227
ไอพี ของคุณ
3.85.214.125อำนาจหน้าที่ สำนักปลัด


  นายวิรวัฒน์ บัวติ๊บ
  หัวหน้าสำนักปลัด
  • ฝ่ายอำนวยการ


   นายกฤษฎากรณ์ ปวงคำไหล
   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


   ว่าง
   นักพัฒนาชุมชน


   นางนัธธิดา ศรีธิราช
   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


   นางนภาภรณ์ ดวงบาล
   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


   นายอภิสิทธิ์ ชัยมูล
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


   นายชวพล ธิคำ
   คนงานทั่วไป


   นางสาวยุวดี คงเพชรศักดิ์
   คนงานทั่วไป
   • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


    ว่าง
    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


    นางสาวณัฐิกา สิงห์หล้า
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


    นางสาวณิชากร เทพอินทร์
    นิติกร ชำนาญการ


    นางสาวสุพัตรา สมเครือ
    นักจัดการงานทั่วไป


    นายวรากร วังฐาน
    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


    นางเสาวภา โสลา
    คนงานทั่วไป


    นายดวงดี เรือนสม
    คนงานทั่วไป


    นางสิริวิมล นิธิชูปรีดา
    คนงานทั่วไป


    นายธนาวุฒิ สารชัยวงค์
    คนงานทั่วไป


    นางสาวดวงพร เชิดรำ
    คนงานทั่วไป
    • ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ


     ว่าง
     หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ


     ว่าง
     จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


     นายปรีชา ยิ่งชนะ
     พนักงานขับรถยนต์


     นายสายหยุด ขันโท
     พนักงานดับเพลิง


     นายศตวรรษ เชื้อเขียว
     คนงานทั่วไป


     นายฤทัย จิเหิบ
     คนงานทั่วไป


     นายดนุสรณ์ พิพักร์
     คนงานทั่วไป


     นายณรงค์ อวดดี
     คนงานทั่วไป

    อำนาจหน้าที่ สำนักปลัด