ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
สายตรงนายก

ภารกิจท่านนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

กระทรวงยุติธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

คู่มือประชาชน

facebook เทศบาลตำบลเวียงกาหลง

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/12/2560
วันนี้
270
เมื่อวานนี้
361
เดือนนี้
9,971
เดือนที่แล้ว
11,291
ปีนี้
30,767
ปีที่แล้ว
135,091
ทั้งหมด
273,441
ไอพี ของคุณ
3.235.75.196


อำนาจหน้าที่ สำนักปลัด


  นายวิรวัฒน์ บัวติ๊บ
  หัวหน้าสำนักปลัด
  • ฝ่ายอำนวยการ


   นายกฤษฎากรณ์ ปวงคำไหล
   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


   ว่าง
   นักพัฒนาชุมชน


   นางนัธธิดา ศรีธิราช
   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


   นางนภาภรณ์ ดวงบาล
   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


   นายอภิสิทธิ์ ชัยมูล
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


   นายชวพล ธิคำ
   คนงานทั่วไป


   นางสาวยุวดี คงเพชรศักดิ์
   คนงานทั่วไป
   • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


    นางจันทร์ฉาย ยามี
    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


    นางสาวณัฐิกา สิงห์หล้า
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


    นางสาวณิชากร เทพอินทร์
    นิติกร ชำนาญการ


    ว่าง
    นักจัดการงานทั่วไป


    นายวรากร วังฐาน
    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


    นางเสาวภา โสลา
    คนงานทั่วไป


    นายดวงดี เรือนสม
    คนงานทั่วไป


    นางสิริวิมล นิธิชูปรีดา
    คนงานทั่วไป


    นายธนาวุฒิ สารชัยวงค์
    คนงานทั่วไป


    นางสาวดวงพร เชิดรำ
    คนงานทั่วไป
    • ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ


     ว่าง
     หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ


     ว่าง
     จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


     นายปรีชา ยิ่งชนะ
     พนักงานขับรถยนต์


     นายสายหยุด ขันโท
     พนักงานดับเพลิง


     นายศตวรรษ เชื้อเขียว
     คนงานทั่วไป


     นายฤทัย จิเหิบ
     คนงานทั่วไป


     นายดนุสรณ์ พิพักร์
     คนงานทั่วไป


     นายณรงค์ อวดดี
     คนงานทั่วไป

    อำนาจหน้าที่ สำนักปลัด