ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/12/2560
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
85
เดือนนี้
871
เดือนที่แล้ว
3,280
ปีนี้
19,029
ปีที่แล้ว
33,471
ทั้งหมด
366,385
ไอพี ของคุณ
18.208.126.232

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่23 มี.ค. 2565
2คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น23 มี.ค. 2565
3คู่มือการตรวจรายงานการจัดตั้ง การย้าย รวม ยุบเลิก และเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.23 มี.ค. 2565
4คู่มือการปฏิบัติงานตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256223 มี.ค. 2565
5คู่มือกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการ23 มี.ค. 2565
6คู่มือสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน23 มี.ค. 2565
7คู่มือสมรรถนะประจำผู้บริหาร23 มี.ค. 2565
8คู่มือหนังสือสั่งการเกียวกับการดำเนินการ เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม23 มี.ค. 2565
9คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท.23 มี.ค. 2565

1