ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/12/2560
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
153
เดือนนี้
5,035
เดือนที่แล้ว
5,813
ปีนี้
43,173
ปีที่แล้ว
37,278
ทั้งหมด
427,807
ไอพี ของคุณ
34.228.52.21

E-sevices

-:- ประกาศจังหวัดเชียงราย กำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคอิหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
-:- กำหนดการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลเวียงกาหลง 
-:- แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 
-:- คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงกาหลง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สั่ง ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน 2566  
-:- นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของจังหวัดเชียงราย 
-:- ประชาสัมพันธ์ "อนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น"  
-:- ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2566 
-:- ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียน คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ ขอรับความช่วยเหลือของประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลเวียงกาหลง 
-:- เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2563 
-:- เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 พิธีเปิดสะพานข้ามแม่น้ำลาว
โครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ตามแนวทางพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ตามแนวทางพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีฯ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ด้านสวัสดิการสังคมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
ประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "อำเภอสะอาด"ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อฯ 
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านใหม่เจริญ 
-:- เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ด้านหลังเทศบาลตำบลเวียงกาหลง ม.6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bibding) 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. ซอย 4 (ต่อจากถนนข้างป่าช้า) ม.9 บ้านร่องนอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bibding) 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(ก่อสร้างถนนคสล.ด้านหลังเทศบาลตำบลเวียงกาหลง ม.6) 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(ก่อสร้างถนนคสล. ม.9 ซ.4) 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่อเติมห้องเก็บของ สำนักปลัดเทศบาล 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดเครนไฮดรอลิค 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่อเติมห้องน้ำพร้อมห้องเก็บของอาคารสนง.เทศบาลหลังใหม่ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหัวฝาย 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านใหม่เจริญ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา่ ซื้อโครงการติดตั้งหอกระจายเสียงข่าวในหมู่บ้าน จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 10 บ้านแม่ห่างเหนือ 
-:- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาเพื่อบริโภคในหมู่บ้าน หมู่ที่14 บ้านใหม่เจริญ 
-:- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิดถนนผ่านหมู่บ้าน เชียงใหม่-เชียงราย 6 จุด หมู่ที่ 9 บ้านร่องนอด 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมฯ บ้านนายทรงเดช เดชวงค์ยา ซอย5 บ้านดง หมู่ที่ 4 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารศพด.เทศบาลตำบลเวียงกาหลง ม.6  
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 ซ.4 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13 จากบ้านอุ้ยฝิ้น ปันตุ่น ถึงบ้านนายสว่าง วงค์เรือน  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายไหล่ทางในหมู่บ้าน ม.4 บ้านดง ต่อจากหน้าบ้านนายอิ่่นคำ กุณธวรรณา ถึง น.ส.นิภาพร ภู่คำ 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ซ.8 ถึงถนนการเกษตร ตำบลเวียงกาหลง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.3 ซอยข้างโรงเรียนตั้งแต่หน้าบ้านนางก๋วน ปัญจมา ถึงป่าชุมชน ต.เวียงกาหลง 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหลังวัดแม่ห่างใต้ ม.6 ถึง บ้านป่าจั่ั่น ม.7 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 ถนนสายสุขภาพ
ลานพระยอดขุนพล
ผาสามเส้า
วัดพระธาตุดอยกู่เบี้ย
สถานธรรมดอยดวงแก้วสัพพัญญู
วัดพระยอดขุนพลเวียงกาหลงของดี บ้านแม่ห่างใต้ หมู่ที่ 6
ของดี บ้านป่าจั่น หมู่ที่ 7
ของดี บ้านเกาะ หมู่ที่ 8
ของดี บ้านร่องนอด หมู่ที่ 9
ของดี บ้านแม่ห่างเหนือ หมู่ที่ 10
ของดี บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 11Beanz n Brewz
บ้านตาอ้วนคาเฟ่ (Baan Ta Cafe)
หอมด่วน คอฟฟี่ คาเฟ่ (Homduan Coffee Cafe)
เลิฟสปูน คอฟฟี่เฮ้าส์ (Lovespoon Coffee House)
เถียงนากาแฟ
ร้านกาแฟดอยดวงแก้ว (Doi duangkaew Cafe)
การบริการนวดแผนโบราณโดยคนพิการ
บ้านตาอ้วนรีสอร์ท (Baan Ta Auan Resort)
อานนท์รีสอร์ทภาพบรรยากาศผู้ใหญ่ใจดีมอบมื้อแสนอร่อยให้แก่เด็ก ๆ
ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีภัยจากแผ่นดินไหว
ภาพบรรยากาศ กิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
การประชุมผู้ปกครอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1
ภาพบรรยากาศ เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมโครงการวันวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงกาหลง


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์สถิติอุบัติเหตุร้องเรียนการทุจริตกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงรายระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ