ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/12/2560
วันนี้
37
เมื่อวานนี้
50
เดือนนี้
1,517
เดือนที่แล้ว
3,280
ปีนี้
19,675
ปีที่แล้ว
33,471
ทั้งหมด
367,031
ไอพี ของคุณ
3.238.204.167

ลำดับรายการวันที่
1ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/256429 ธ.ค. 2564
2ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/25641 ธ.ค. 2564
3ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/256423 ก.ย. 2564
4ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/256430 ส.ค. 2564
5ประชุมแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.256517 ส.ค. 2564
6ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/256417 ส.ค. 2564
7ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/25643 ส.ค. 2564
8ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/256411 มิ.ย. 2564
9ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/25649 มิ.ย. 2564
10ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/256417 พ.ค. 2564
11ประชุมสภาครั้งแรก11 พ.ค. 2564
12ประชุมสภาทต เวียงกาหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2-256330 ธ.ค. 2563
13ประชุมสภาทต เวียงกาหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1-25632 ธ.ค. 2563
14ประชุมสภาทต เวียงกาหลง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1-25639 พ.ย. 2563
15ประชุมสภาทต เวียงกาหลง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1-256330 ก.ย. 2563
16ประชุมสภาทต เวียงกาหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3-25631 ก.ย. 2563
17ประชุมสภาทต เวียงกาหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2-256313 ส.ค. 2563
18ประชุมสภาทต เวียงกาหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1-25633 ส.ค. 2563
19รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงกาหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256329 พ.ค. 2563
20รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงกาหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25631 พ.ค. 2563

123  >> >|