ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
สายตรงนายก

ภารกิจท่านนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

กระทรวงยุติธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

คู่มือประชาชน

facebook เทศบาลตำบลเวียงกาหลง

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/12/2560
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
189
เดือนนี้
7,555
เดือนที่แล้ว
12,325
ปีนี้
51,786
ปีที่แล้ว
135,091
ทั้งหมด
294,460
ไอพี ของคุณ
34.204.176.125
ลำดับรายการวันที่
1เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256324 เม.ย. 2563
2ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย26 ก.พ. 2563
3การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำ28 ม.ค. 2563
4ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาลพนักงานจ้างเทศบาลตำบลเวียงกา4 มิ.ย. 2562
5ประกาศ เรื่องการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือนหมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ10029 เม.ย. 2562
6ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล-พ.ศ.25618 ม.ค. 2562
7เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ด2 ม.ค. 2562
8กำหนดมาตรฐานการลงเวลาการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล23 พ.ย. 2561
9เรื่องกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งมาสาย23 พ.ย. 2561
10เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้19 พ.ย. 2561
11ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 256218 ต.ค. 2561
12ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 256218 ก.ย. 2561
13เรื่องแนวทางการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน23 ก.ค. 2561
14ประกาศเรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่18 มิ.ย. 2561
15โครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของหน่วย5 มิ.ย. 2561
16เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส่และตรวจสอบได้5 มิ.ย. 2561
17แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 256310 เม.ย. 2561
18ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-พ.ศ.256310 เม.ย. 2561
19ประกาศกำหนดการแต่งกายในการปฏิบัติราชการตามปกติ3 เม.ย. 2561
20ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 25611 มี.ค. 2561

12  >> >|