ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/12/2560
วันนี้
143
เมื่อวานนี้
144
เดือนนี้
3,884
เดือนที่แล้ว
2,505
ปีนี้
27,207
ปีที่แล้ว
71,211
ทั้งหมด
341,092
ไอพี ของคุณ
3.236.218.88

ลำดับรายการวันที่
1รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง25 ต.ค. 2564
2รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.25646 ต.ค. 2564
3ประกาศเรื่องรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256328 เม.ย. 2564
4แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและผู้อำนวยการกอง16 มี.ค. 2564
5คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดกองคลัง ฉบับที่ 416 มี.ค. 2564
6แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256423 ก.พ. 2564
7คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดกองการศึกษา ฉบับที่ 216 พ.ย. 2563
8แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล2 ต.ค. 2563
9คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบให้พนักงานและพนักงานจ้างในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล2 ต.ค. 2563
10คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดกองช่าง2 ต.ค. 2563
11การจัดการมูลฝอย17 ก.ย. 2563
12มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล1 ก.ค. 2563
13เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256324 เม.ย. 2563
14ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย26 ก.พ. 2563
15การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำ28 ม.ค. 2563
16มอบอำนาจของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติราชการแทน27 ธ.ค. 2562
17มอบอำนาจของผู้อำนวยการกองคลังให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติราชการแทน27 ธ.ค. 2562
18มอบอำนาจของผู้อำนวยการกองช่างให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติราชการแทน27 ธ.ค. 2562
19มอบอำนาจของผู้อำนวยการกองการศึกษาให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติราชการแทน27 ธ.ค. 2562
20การให้บริการลานกีฬาเทศบาลตำบลเวียงกาหลง และลานกีฬาเอนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน 1 ต.ค. 2562

123  >> >|