ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/12/2560
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
4,140
ปีนี้
32,325
ปีที่แล้ว
37,278
ทั้งหมด
416,959
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21

1
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของจังหวัดเชียงราย,เทศบาลตำบลเวียงกาหลง,wiangkalong.go.th
11 กันยายน 2566

ประชาสัมพันธ์ "อนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น" ,เทศบาลตำบลเวียงกาหลง,wiangkalong.go.th

เทศบาลตำบลเวียงกาหลง ส่งเสริม สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณสมุนไพร ให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลเวียงกาหลง พร้อมด้วยหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเห็นถึงคุณประโยชน์ของพืชพรรณสมุนไพรในท้องถิ่น สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพร่างกายด้วยพืชพรรณ ปลอดสารพิษ ที่มีสรรพคุณทางยาสูง ภายใต้โครงการ 1 อปท. 1 สมุนไพร  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 

07 สิงหาคม 2566

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลเวียงกาหลง,wiangkalong.go.th
03 สิงหาคม 2566

ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียน คุณสมบัติ  และหลักเกณฑ์ ขอรับความช่วยเหลือของประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลเวียงกาหลง,เทศบาลตำบลเวียงกาหลง,wiangkalong.go.th
15 มิถุนายน 2566

เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2563,เทศบาลตำบลเวียงกาหลง,wiangkalong.go.th
08 มิถุนายน 2566

เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563,เทศบาลตำบลเวียงกาหลง,wiangkalong.go.th
24 พฤษภาคม 2566

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี2566,เทศบาลตำบลเวียงกาหลง,wiangkalong.go.th
02 พฤษภาคม 2566

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,เทศบาลตำบลเวียงกาหลง,wiangkalong.go.th

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับและจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่หรือใช้เพื่อการใดๆ ทั้งสิ้น เทศบาลตำบลเวียงกาหลง จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถาม (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) ในระบบ ITAS เพื่อนำมาเป็น

แนวทางปฏิบัติในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมและความ

โปร่งใสมากยิ่งขึ้น ตามลิ้งค์หรือ QR CODE นี้

จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ร่วมตอบแบบสอบถาม    

https://itas.nacc.go.th/go/eit/q6curf

01 พฤษภาคม 2566

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป,เทศบาลตำบลเวียงกาหลง,wiangkalong.go.th
ประกาศ #เทศบาลตำบลเวียงกาหลง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลเวียงกาหลง โดย
ตำแหน่ง คนงาน สังกัดฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา
ตำแหน่ง คนงาน สังกัดกองช่าง 1 อัตรา
ตำแหน่ง คนงาน สังกัดฝ่ายการโยธา 1 อัตรา
บัด นี้การสรรหาฯ ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย จึงของประกาศไว้ ณ ที่นี้
30 มีนาคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงกาหลง เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลเวียงกาหลง,wiangkalong.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงกาหลง เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566

28 มีนาคม 2566

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ฝ่ายป้องกัน/กองช่าง,เทศบาลตำบลเวียงกาหลง,wiangkalong.go.th
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของทางเทศบาลตำบลเวียงกาหลง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16-24 มีนาคม 2566 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงกาหลง เวลา 08.30-16.30 น. ในวันเวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. สังกัดสำนักปลัด ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ตำแหน่ง คนงาน 1 อัตรา
2. สังกัดกองช่าง ฝ่ายการโยธา
- ตำแหน่ง คนงาน 1 อัตรา
3. สังกัดกองช่าง ฝ่ายกองช่าง
- ตำแหน่ง คนงาน 1 อัตรา
07 มีนาคม 2566

ประกาศรับสมัครเด็กเพื่อเข้ารับการพัฒนาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงกาหลง,เทศบาลตำบลเวียงกาหลง,wiangkalong.go.th
02 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย 2566,เทศบาลตำบลเวียงกาหลง,wiangkalong.go.th
15 กุมภาพันธ์ 2566

ประชาสัมพันธ์ ห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด ปภ.จ.เชียงราย,เทศบาลตำบลเวียงกาหลง,wiangkalong.go.th

#เทศบาลตำบลเวียงกาหลง ประกาศ เรื่อง ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด...
“60 วัน ปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 เมษายน 2566"

15 กุมภาพันธ์ 2566

จดหมายข่าว :  การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลเวียงกาหลง,wiangkalong.go.th

ดหมายข่าว : การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566

26 มกราคม 2566

1 2 3 4 5 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (65 รายการ)