ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/12/2560
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
4,140
ปีนี้
32,325
ปีที่แล้ว
37,278
ทั้งหมด
416,959
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21

ลำดับรายการวันที่
1ขออนุมัติทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 256624 ม.ค. 2566
2รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง22 ส.ค. 2565
3การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)5 ส.ค. 2565
4คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล8 มิ.ย. 2565
5ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล(การสอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25654 เม.ย. 2565
6รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเลือกเป็นพนักงานจ้าง1 เม.ย. 2565
7รับสมัครเด็กเพื่อเข้ารับการพัฒนาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 256528 มี.ค. 2565
8รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง14 มี.ค. 2565
9รับโอนพนักงานเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งสายบริหาร1 มี.ค. 2565
10รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.256430 ธ.ค. 2564
11กำหนดวัน เวลา สถานที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุฯ12 พ.ย. 2564
12ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลเวียงกาหลง28 ต.ค. 2564
13ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล(การสอบสัมภาษณ์)26 ต.ค. 2564
14รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง25 ต.ค. 2564
15รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.25646 ต.ค. 2564
16ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริการของเทศบาลตำบลเวียงกาหลง ประจำปี พ.ศ.25647 ก.ย. 2564
17ประกาศเรื่องรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256328 เม.ย. 2564
18แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและผู้อำนวยการกอง16 มี.ค. 2564
19คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดกองคลัง ฉบับที่ 416 มี.ค. 2564
20แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสักนักปลัดและผู้อำนวยการกอง16 มี.ค. 2564

1 2 3 4   >>  >|