ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/12/2560
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
4,140
ปีนี้
32,325
ปีที่แล้ว
37,278
ทั้งหมด
416,959
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21

ลำดับรายการวันที่
1พรบ.ขุดดิน ถมดิน 254310 ก.พ. 2566
2ปั๊มแก๊ส(LPG)10 ก.พ. 2566
3พรบ.ควบคุมอาคาร10 ก.พ. 2566
4พรบ.น้ำมัน10 ก.พ. 2566
5พรบ.โรงงาน253510 ก.พ. 2566
6พระราชบัญญัติ-เทศบาล-2496-และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่14 25629 ก.พ. 2566
7พระราชบัญญัติการเลือกตั้งท้องถิ่น-25629 ก.พ. 2566
8ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น25639 ก.พ. 2566
9ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารงานของ-อปท-25629 ก.พ. 2566
10ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ 25649 ก.พ. 2566
11ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-ฉบับที่-2-พ.ศ.-25639 ก.พ. 2566
12ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น-ฉบับ-ที่-3-พ.ศ.25599 ก.พ. 2566
13พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 25608 ก.พ. 2566
14พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 25628 ก.พ. 2566
15ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 8 ก.พ. 2566
16ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 25618 ก.พ. 2566
17ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254329 มิ.ย. 2563
18ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 253529 มิ.ย. 2563
19พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 255429 มิ.ย. 2563
20ระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 255429 มิ.ย. 2563

1 2 3 4   >>  >|