ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/12/2560
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
4,140
ปีนี้
32,325
ปีที่แล้ว
37,278
ทั้งหมด
416,959
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน 256616 ก.พ. 2566
2คู่มือศูนย์ช่วยเหลือประชาชน10 ก.พ. 2566
3คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง10 ก.พ. 2566
4คู่มือการปฎิบัติงาน งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ประจำปี 25669 ก.พ. 2566
5คู่มือการปฎิบัติงานด้านการเงินและบัญชี (กองคลัง)9 ก.พ. 2566
6คู่มือปฎิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 25609 ก.พ. 2566
7คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่23 มี.ค. 2565
8คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น23 มี.ค. 2565
9คู่มือการตรวจรายงานการจัดตั้ง การย้าย รวม ยุบเลิก และเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.23 มี.ค. 2565
10คู่มือการปฏิบัติงานตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256223 มี.ค. 2565
11คู่มือกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการ23 มี.ค. 2565
12คู่มือสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน23 มี.ค. 2565
13คู่มือสมรรถนะประจำผู้บริหาร23 มี.ค. 2565
14คู่มือหนังสือสั่งการเกียวกับการดำเนินการ เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม23 มี.ค. 2565
15คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท.23 มี.ค. 2565

1