ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/12/2560
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
4,140
ปีนี้
32,325
ปีที่แล้ว
37,278
ทั้งหมด
416,959
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21

ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
ลักษณะภูมิประเทศ
      สถาพภูมิประเทศของอำเภอเวียงป่าเป้าจัดอยู่ในประเภทเทือกเขาสูงในทวีปตอน เหนือ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลเวียงกาหลงเป็นที่ราบลุ่มสลับที่ราบสูง มีภูเขาล้อม เทือกเขามีความสูงของประมาณ 1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเล มีแม่น้ำลาวไหลผ่าน เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม
     ประกอบด้วยพื้นที่ราบ  16,830  ไร่ คิดเป็นร้อยละ 68
     พื้นที่ดอน                   5,445  ไร่ คิดเป็นร้อยละ 22
     เป็นภูเขา                    2,475  ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10

ทิศเหนือ
     ติดต่อกับ ตำบล ป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากริมแม่น้ำลาวฝั่งขวา บริเวณพิกัด NB 595313 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวห้วยโป่งนก ห้วยน้อย ห้วยป่าเหมือด ไปทางทิศตะวันออก สิ้นสุดที่สันดอยม่วงงาม บริเวณพิกัด NB 595313 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 6 กิโลเมตร

ทิศใต้
     ติดต่อกับ ตำบล แม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยมีแนวเริ่มต้น จากดอยสันป่าแป บริเวณพิกัด NB 572234 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวขนานกับถนนสายวังเหนือ - แม่ขะจาน ผ่านถนนทางหลวงจังหวัดสายเชียงใหม่ – เชียงราย ที่กิโลเมตรที่ 14 ทางใต้ที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามทุ่งนา ไปทางทิศใต้ ผ่านบ้านป่าจั่น บริเวณพิกัด NB 515255 ตามแนวห้วยป่าครั่ง สิ้นสุดที่ฝั่งน้ำห้วยปูลอง บริเวณพิกัด NB 495260 รวมระยะทางทิศใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร

ทิศตะวันออก
     ติดต่อกับ ตำบล วังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสันดอยม่วงงาม บริเวณพิกัด NB 595313 ไปทางทิศใต้ ตามแนวสันดอยเวียงกาหลงผ่านบริเวณพิกัด NB 577273 ไปทางทิศใต้ สิ้นสุดที่ดอยป่ากีบ บริเวณพิกัด NB 572234 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 12 กิโลเมตร

ทิศตะวันตก
     ติดต่อกับ ตำบล ป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากฝั่งน้ำห้วยปูลอง บริเวณพิกัด NB 495260 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณพิกัด NB 510276 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงบ้านป่าจั่น ผ่านทุ่งนา บริเวณพิกัด NB 535276 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวห้วยบง ผ่านถนนทางหลวงจังหวัดเชียงใหม่ - เชียงราย ที่หลักกิโลเมตรที่ 8 ผ่านแม่น้ำลาว สิ้นสุดทีฝั่งขวาแม่น้ำ บริเวณพิกัด NB 542295 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 8 กิโลเมตร

ลักษณะภูมิอากาศ
      ตำบลเวียงกาหลงมีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน ได้รับอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่หอบเอาความหนาวเย็นจากไซบีเรีย พัดผ่านประเทศจีนเข้าสู่ภาคเหนือของประเทศไทย และมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ที่หอบเอาความชุ่มชื่นจากมหาสมุทรอินเดีย จึงทำให้อากาศหนาวเย็นมากในช่วงเดือนมกราคม และฝนตกหนักในช่วงเดือนสิงหาคม เนื่องจากมีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ จึงทำให้อุณหภูมิแตกต่างกันมาก โดยมีอุณหภูมิสูงสุด 34 องศา ในเดือนเมษายน และต่ำสุด 8 - 10 องศา ในเดือนพฤศจิกายน - มกราคม ในฤดูฝน ฝนตกชุก ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยมากสุดในเดือนกันยายน 82.3 มิลลิเมตร โดยมีฤดูต่างๆ แบ่งตามเวลา ดังนี้
     ฤดูร้อน  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 27.4 องศาเซลเซียล ปริมาณน้ำฝน 42.8 มิลลิเมตร
     ฤดูฝน  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 27.2 องศาเซลเซียล ปริมาณน้ำฝน 267.7 มิลลิเมตร
     ฤดูหนาว  ช่วง ระยะเวลาตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย 22.4 ปริมาณน้ำฝน 20.97 มิลลิเมตรปริมาณน้ำฝน จากข้อมูลปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 15 ปี
     (พ.ศ.2524 - 2538) มีฝนตกเฉลี่ยประมาณปีละ 1,638 มิลลิเมตร จำนวนวันฝนตก 131 วันต่อปี เดือนที่มีฝนตกมากที่สุด คือ ช่วงเดือน กรกฎาคม - กันยายน

แหล่งน้ำธรรมชาติ
มีลำน้ำลำห้วยจำนวน      5  สาย คือ
     1. น้ำแม่ลาว  เป็นแม่น้ำสายใหญ่ อยู่ทางตะวันออกของตำบลเวียงกาหลง
     2. น้ำแม่ห่าง  เป็นแม่น้ำที่แยกออกจากน้ำแม่ลาว ไหลผ่านและขนานกับถนนสายเชียงใหม่ – เชียงราย
     3. น้ำแม่เจดีย์  เป็นแม่น้ำไหลผ่านตำบลเวียงกาหลง อยู่ทางตะวันตกของถนนสายเชียงใหม่ - เชียงราย
     4. น้ำฝายปันห้า  อยู่ทางทิศตะวันตกของตำบล เป็นแม่น้ำสายเล็ก ในช่วงฤดูแล้งบริเวณพื้นที่นี้จะขาดแคลนน้ำทำการเกษตร
     5. น้ำห้วยโป่งผา
     6. บึง/หนองฯลฯ จำนวน     5  แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 
     บ่อน้ำบาดาลเอกชน     จำนวน     16  แห่ง
     บ่อน้ำบาดาลสาธารณะ  จำนวน 1,758  แห่ง
     บ่อน้ำตื้นเอกชน          จำนวน       4  แห่ง
     บ่อน้ำตื้นสาธารณะ       จำนวน     13  แห่ง
     สระน้ำหมู่บ้าน            จำนวน     27  แห่ง
     ลำคลอง                   จำนวน     32  แห่ง
     ฝาย                        จำนวน     40  แห่ง