ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/12/2560
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
74
เดือนนี้
936
เดือนที่แล้ว
1,814
ปีนี้
936
ปีที่แล้ว
33,471
ทั้งหมด
348,292
ไอพี ของคุณ
52.23.215.230E-sevices

-:- ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและส่ิงปลูกสร้าง ประจำปี 2565 
-:- ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 
-:- ประกาศบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(ภ.ด.ส.3) 
-:- ประกาศประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
-:- ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
-:- เทศบาลตำบลเวียงกาหลง ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
-:- ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2564 
-:- รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
-:- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2564 
-:- ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของงที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย
รับมอบถุงยังชีพจากมูลนิธิสว่างกำแพง​เพชร​ธรรมสถาน
สำรวจความเสียหายน้ำกัดเซาะตลิ่ง
ออกซ่อมแซมไฟส่องสว่าง
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)
รับมอบอาหารและน้ำดื่มข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(จ้างเหมาบริการออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง) 
-:- ประกาศจ้างเหมาบริการออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  
-:- ประกาศยกเลิกดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัววี ม.11 โดยวิธีคัดเลือก 
-:- ประกาศยกเลิกดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ม.13 โดยวิธีคัดเลือก 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รางระบายน้ำคสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ม.4 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รางระบายน้ำคสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ม.13 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ม.1 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่  ม.15) 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างกำแพงกั้ั้นดินเพื่อขยายไหล่ทางถนน บริเวณซอย 3 เชื่อมซอย 7 หมู่ที่ 10  
-:- ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จ้้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคสล.ม.4 
-:- ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคสล. ม.14 
-:- ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคสล. ม.8 ซ.6/1 
-:- ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคสล. ม.1 เลียบลำน้ำลาว 
-:- ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างรั้วรอบอาคารที่ทำการหมู่บ้าน ม.15 
-:- ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จ้างปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน ม.2 
-:- ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ม.12 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ม.12 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ม.4 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ม.1 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์2 ชั้น เทศบาลตำบลเวียงกาหลง 
-:- ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาขุดวางท่อแก้ไขปัญหาท่อทรุด ม.1  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ม.2 ซ.2ข้างวัดถึงบริเวณ2/1 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนชำรุด ม.5 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ม.12 ซ.10 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 สถานธรรมดอยดวงแก้วสัพพัญญู จ.เชียงราย
เมืองโบราณวัดเวียงกาหลงชากาขาว
เครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง


"หนูน้อยรำลึกพระคุณครู"
กิจกรรมการเรียนการสอนประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
กิจกรรมการเรียนการสอนประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมนันทนาการ
ซ้อมกีฬาเด็ก
กิจกรรมเด็กเล็ก


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์สถิติอุบัติเหตุร้องเรียนการทุจริตกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงรายระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ