ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
สายตรงนายก

ภารกิจท่านนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

คู่มือประชาชน

facebook เทศบาลตำบลเวียงกาหลง

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/12/2560
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
405
เดือนนี้
5,526
เดือนที่แล้ว
9,189
ปีนี้
50,296
ปีที่แล้ว
105,961
ทั้งหมด
157,879
ไอพี ของคุณ
34.229.151.87


กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562
โครงการอบรมเผยแพร่กฏหมายน่ารู้สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กีฬาประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลเวียงกาหลง(การประดิษฐ์ของใช้จากขยะรีไซเคิล)
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยะธรรมในการป้องกันการทุจริต

ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.4 เชื่อมไปทาง ม.11 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.4 เชื่อมไปทาง ม.11 
-:- รายละเอียดการคำนวนราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล.ม.4 เชื่อมไปทาง ม.11 
-:- รายละเอียดการคำนวนราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงเครื่องเสียงตามสาย หมู่ที่ 14 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างปรับปรุงเครื่องเสียงตามสาย หมู่ที่ 14 
-:- ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงเครื่องเสียงตามสาย หมู่ที่ 14  
-:- ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างออกแบบ โครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างออกแบบ โครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ 
-:- ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล ม.13 บริเวณซอย 10 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ม.4 เชื่อมไปทาง ม.11  
-:- ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างออกแบบ โครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปรับปรุงเครื่องเสียงตามสาย หมู่ที่ 14  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.13 บริเวณซอย 10 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.13 บริเวณตรงข้ามซอย 1 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล หมู่ที่ 12 ซอย 4 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านสันขี้เหล็ก 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านเกาะ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.2  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 


ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเคลื่อนที่
เริ่มเปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเวียงกาหลง

สถานธรรมดอยดวงแก้วสัพพัญญู จ.เชียงราย
เมืองโบราณวัดเวียงกาหลง

ชากาขาว
เครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง

ซ้อมกีฬาเด็ก
กิจกรรมเด็กเล็ก
ฝึกทำอาหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมบัญชีกลาง   สำนักงบประมาณ    ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    จังหวัดเชียงราย   สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    ICT   สตง