ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
สายตรงนายก

ภารกิจท่านนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

คู่มือประชาชน

facebook เทศบาลตำบลเวียงกาหลง

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/12/2560
วันนี้
300
เมื่อวานนี้
325
เดือนนี้
6,502
เดือนที่แล้ว
9,222
ปีนี้
32,270
ปีที่แล้ว
1,622
ทั้งหมด
33,892
ไอพี ของคุณ
54.156.37.174


ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสันมะเค็ด
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสันขี้เหล็ก
โครงการสงเคราะห์เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ประจำปี 2561
กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2561
ร่วมวิ่งโครงการ ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ
ปลูกปอเทืองตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกปอเทืองเหลืองอร่าม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ม.15 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ม.15 
-:- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ม.15 
-:- ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ ม. 4  
-:- ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi 
-:- ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ม.15 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ ม. 4  
-:- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ ม.4 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝาปิด ม.11 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่ แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 15 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 15 
-:- รายละเอียดการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 15 (1) 
-:- รายละเอียดการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 15 (2) 
-:- รายละเอียดการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านดง  
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านดง  
-:- ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านดง  
-:- รายละเอียดการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที11 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 


เมืองโบราณวัดเวียงกาหลง

ฝึกทำอาหาร
กิจกรรมกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมบัญชีกลาง   สำนักงบประมาณ    ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    จังหวัดเชียงราย   สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    ICT   สตง